resim
Güncelİhale

Aksaray Belediyesi’nden İhale İlanı (Cafeler, bürolar ve dükkanlar)

Aksaray Belediyesi geçtiğimiz günlerde yayınlaıdğı ihale ilanı ile çeşitli bölgelerde bulunan cafeler, bürolar ve dükkanların kiraya çıkardı.

İşte ihaleye katılmak isteyenler için liste ve genel şartlar:

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı’ndan
 

H.HARMANI MAH YENİ HAL İÇİ KAFE, PİRİ MEHMET PAŞA ÇARŞISI KAFE, 3 NOLU BELEDİYE İŞHANINDA BULUNAN BÜROLAR,MİNARECİK MAH KENT MEYDANI DÜKKAN İLE H.HASANLI MAHALLESİNDE BULUNAN DÜKKAN KİRALAMA İHALE İLANI

1 – İdarenin :
   a) Adresi : Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55
   b) Telefonu / Faksı : 03822135492 / 03822136884
   c) Elektronik posta adresi (varsa) : belediye@aksaray.bel.tr
2 – İhale Konusu Hizmetin :
   a) Niteliği, türü, miktarı : : Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait Mülkiyeti Aksaray Belediyesine ait H.Harmanı mahallesi 5742 Sk No 11 Yeni Hali içinde bulunan 1 adet kafe, Piri Mehmet Paşa çarşısında bulunan 1 adet kafe, H.Hasanlı mahallesi 23 cadde No 10/B adresinde bulunan 1 adet dükkan ile 3 nolu Belediye İşhanında bulunan 4 adet büroların işletme hakkının kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45’nci maddesine göre açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.  , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü  ile kiraya verilecektir. 
   b) İhalesi yapılacak Yerler: : Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait Mülkiyeti Aksaray Belediyesine ait H.Harmanı mahallesi 5742 Sk No 11 Yeni Hali içinde bulunan 1 adet kafe, Piri Mehmet Paşa çarşısında bulunan kafe, H.Hasanlı mahallesi 23 cadde No 10/B adresinde bulunan dükkan ile 3 nolu Belediye İşhanında bulunan bürolar
   c) işin süresi : : 3 yıl
3 – İhalenin :
   a) Yapılacağı yer : Belediye Meclis Salonu
   b) Tarihi ve saati : 06-11-2019 Saat 14:00

KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİSOKAĞINOSUMEVKİM2 SİMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
H.HASANLI MAH.23.CAD10-BDÜKKAN30,0020.000.00 TL1.800,00 TL
MİNARECİK MAH. 13 NOLU BEL.İŞHANI93.000,00 TL270,00 TL
MİNARECİK MAH. 23 NOLU BEL.İŞHANI184.000,00 TL360,00 TL
MİNARECİK MAH. 173 NOLU BEL.İŞHANI184.000,00 TL360,00 TL
MİNARECİK MAH. 18-193 NOLU BEL.İŞHANI368.000,00 TL720,00 TL
H.HARMANI MAH. YENİ HAL5742 SK11KAFE 6.000,00 TL540,00 TL
PİRİ MEHMET PAŞA ÇARŞISI ZEMİNKAFE2KAFE3620.000,00 TL1.800,00 TL
MİNARECİK MAH. KENTMEYDANI562 SK6/DDÜKKAN26,7122.000,00 TL1.980,00 TL
– İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :
 KİŞİLERDEN      a  ) Kanuni İkametgah Belgesi,b  ) Fotoğraflı Nüfus  Cüzdanı Örneği ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER a ) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi b ) Ticaret Sicil Belgesi c )  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli), d )Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2019)Yılına ait e ) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek   f ) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibari ile alınmş Borcu Yoktur Belgesi”.6 – İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Dosya bedeli 100,00 TL dir.7 – İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.8- İhaleye katılacak isteklilerin Aksaray Belediyesine borcu bulunmayacaktır.9 – İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.10- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.   İlan olunur.

Comment here